သီတဂူေက်ာင္းသားဖိုရမ္သည္ ရပ္ေ၀းေျမျခား သီတဂူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဆံုဆည္းရာဖိုရမ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းေသာ ပံုမ်ားႏွင့္ စာမ်ားေရးသားျခင္း
မျပဳလုပ္ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။(ေမာ္နီတာ) 
HomeHome  GalleryGallery  FAQFAQ  PublicationsPublications  CalendarCalendar  SearchSearch  MemberlistMemberlist  UsergroupsUsergroups  RegisterRegister  Log inLog in  

View unanswered posts
 

သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္

 
TopicsPosts
Last Posts
No new posts

သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္


3536က်မ္းစာအုပ္မ်ားရ...
Fri Jul 27, 2018 3:04 am
admin View latest post
.No new posts

LIBRARY(စာၾကည့္တုိက္)

စာၾကည့္တုိက္တြင္ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ မွတ္စုမွတ္ရာမ်ားတင္ထားႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားဗဟုသုတရွာေဖြေလ့လာေနၾကသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ားလည္း ျပသထားႏုိင္ပါသည္။ အခက္အခဲရွိပါက ေမာ္နီတာအဖြဲ႔သို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။
1415က်မ္းစာအုပ္မ်ားရ...
Fri Jul 27, 2018 3:04 am
admin View latest post
.No new posts

NEWS & INFO

သတင္းႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာစသည္မ်ားကုိ News & Info တြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ သတင္းႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာစသည္မ်ားကုိ News & Info တြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ သီတဂူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မန္ဘာမ်ားအေနျဖင့္ HTML ေရးသားနည္းမ်ား၊ CSS ေရးသားနည္းမ်ား တတ္သိနားလည္ထားပါက မိမိ၏ Profile ေပၚတြင္ အမ်ားဖတ္ရႈႏုိင္ရန္အတြက္ တင္ထားႏုိင္ပါသည္။
55Profile တြင္ Use...
Sun Aug 11, 2013 12:07 pm
pannasiri View latest post
.No new posts

GENERAL

အေထြေထြက႑တြင္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားရရွိေစမႈ ဗဟုသုစာေပမ်ားစသည္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ား ရရွိေစႏုိင္ေသာ Links မ်ား ေဖာ္ျပေပးထားျခင္းျဖင့္ ပညာဒါနျဖစ္ေစပါသည္။
သီတဂူလပတ္ စာေမးပြဲအတြက္ မွတ္စုမ်ားကုိ General(အေထြေထြ) က႑မွာ ေလ့လာဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

1212အေသာကမင္းႀကီးးမတ...
Fri Sep 12, 2014 5:15 am
admin View latest post
SITAGU INTERNATIONAL BUDDHIST ACADEMY Empty
 

Ph.D(Thesis)

 
TopicsPosts
Last Posts
No new posts

Ph.D(Thesis)

2222မဟာယာန၀ိနည္းႏွင္...
Wed Sep 19, 2018 7:33 am
sitagustudent View latest post
.No new posts

M.A2121မဟာယာန၀ိနည္းႏွင္...
Wed Sep 19, 2018 7:33 am
sitagustudent View latest post
..No new posts

M.A(Thesis)00
..No new posts

M.A 3rd Semester22၀သုဗႏၶဳ ၏ ဘ၀ အတၱ...
Wed Sep 19, 2018 7:25 am
sitagustudent View latest post
..No new posts

M.A 2nd Semester11ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာႏွ...
Wed Sep 19, 2018 7:26 am
sitagustudent View latest post
..No new posts

M.A 1st Semester11ေထရ၀ါဒဗုဒၶရဟန္းေ...
Wed Sep 19, 2018 7:28 am
sitagustudent View latest post
..No new posts

B.A

B.A ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုေရးက႑ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔တစ္ခု သီးသန္႔ ဖြဲ႔စည္း ေပးထားပါရန္။ မိမိ တတ္ကၽြမ္းေသာ ဘာသာအလိုက္ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းႏွင့္ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုျခင္း စသည္ သာသနာျပလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ ၀ါဒအသီးသီး၊ ဂိုဏ္းအသီးသီးတို႔ သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ေစႏုိင္ရန္ အတြက္ ၀ိနည္း၊ သုတၱန္၊ အဘိဓမၼာ တို႔ကုိ အ႒ကထာ၊ ဋီကာ က်မ္းေပါင္းစံု ရႈေထာင့္တုိ႔ျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပေပးေစလိုပါသည္။ ဖိုရမ္ ChatRoom မွာ မန္ဘာမလုပ္ဘဲ ေဆြးေႏြးခ်င္သူမ်ားတြက္ sky.moon@im.partych.at ကုိ အင္ဗုိက္လုပ္၍ gtalk ကေန ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါသည္။ SITAGU EDUCATION NETWORK Sitagu International Buddhist Academy သီတဂူဓမၼ၀ိဟာရ သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္
1515မဟာယာန၀ိနည္းႏွင္...
Wed Sep 19, 2018 7:33 am
sitagustudent View latest post
...No new posts
1st semester
B.A 1st semester က်ာငး္သားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ရဲ့ အတန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သခၤန္းစာမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ မွတ္စုမ်ားကုိ 1BB မွာ သာေရးေစခ်င္ပါသည္။
22စူဠကမၼ၀ိဘဂၤသုတ္...
Fri Sep 12, 2014 5:06 am
admin View latest post
...No new posts
2nd semester
2nd semester က်ာငး္သားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ရဲ့ အတန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သခၤန္းစာမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ မွတ္စုမ်ားကုိ 2BB မွာ သာေရးေစခ်င္ပါသည္။
44သိမ္အေၾကာင္း
Fri Sep 12, 2014 5:08 am
admin View latest post
...No new posts
3rd semester
3rd semester က်ာငး္သားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ရဲ့ အတန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သခၤန္းစာမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ မွတ္စုမ်ားကုိ 3BB မွာ သာေရးေစခ်င္ပါသည္။
33Ontology (Realit...
Fri Jul 18, 2014 4:59 am
admin View latest post
...No new posts
4th semester


11VINAYA PITAKA OR...
Fri Sep 12, 2014 5:09 am
admin View latest post
...No new posts
5th semester


11ျမန္မာႏိုင္ငံသို...
Wed Sep 19, 2018 7:31 am
sitagustudent View latest post
...No new posts
6th semester


11မဟာယာန၀ိနည္းႏွင္...
Wed Sep 19, 2018 7:33 am
sitagustudent View latest post
SITAGU INTERNATIONAL BUDDHIST ACADEMY Empty
 

DIPLOMA

 
TopicsPosts
Last Posts
No new posts

Diploma(3 rd semester)

Diploma ေက်ာင္းသားမ်ား မိမိတို႔ Level အလိုက္ Post မ်ားတင္လိုပါက ဤ က႑တြင္ ေရးသားတင္ပို႔ႏုိင္ပါသည္။ တကၠသိုလ္စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ မွတ္စုမွတ္ရာမ်ားႏွင့္ အႀကံေပးခ်က္မ်ား၊ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကုိ General တြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔၏ Profile မ်ားတြင္ ေရးတင္ထားႏုိင္ပါသည္။(Profile တင္ မိမိကန္႔သတ္လိုပါက ကန္႔သတ္ထားႏုိင္ပါသည္။)
22ABHIDHAMMA
Sun Aug 11, 2013 12:41 pm
pannasiri View latest post
No new posts

Diploma(2nd semester)

Diploma ေက်ာင္းသားမ်ား မိမိတို႔ Level အလိုက္ Post မ်ားတင္လိုပါက ဤ က႑တြင္ ေရးသားတင္ပို႔ႏုိင္ပါသည္။ တကၠသိုလ္စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ မွတ္စုမွတ္ရာမ်ားႏွင့္ အႀကံေပးခ်က္မ်ား၊ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကုိ General တြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔၏ Profile မ်ားတြင္ ေရးတင္ထားႏုိင္ပါသည္။(Profile တင္ မိမိကန္႔သတ္လိုပါက ကန္႔သတ္ထားႏုိင္ပါသည္။)
11ဗုဒၶစာေပကုိ ေလ့လ...
Sun Mar 13, 2011 7:32 am
admin View latest post
No new posts

Diploma(1st semester)

Diploma ေက်ာင္းသားမ်ား မိမိတို႔ Level အလိုက္ Post မ်ားတင္လိုပါက ဤ က႑တြင္ ေရးသားတင္ပို႔ႏုိင္ပါသည္။ တကၠသိုလ္စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ မွတ္စုမွတ္ရာမ်ားႏွင့္ အႀကံေပးခ်က္မ်ား၊ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကုိ General တြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔၏ Profile မ်ားတြင္ ေရးတင္ထားႏုိင္ပါသည္။
44Gov't to deploy ...
Sun Mar 13, 2011 7:57 am
admin View latest post
SITAGU INTERNATIONAL BUDDHIST ACADEMY Empty
Today's active topics
Today's top 20 posters
Overall top 20 posters
Who is online?
Who is online?Our users have posted a total of 65 messages
We have 41 registered users
The newest registered user is sitagustudent
In total there is 1 user online :: 0 Registered, 0 Hidden and 1 Guest
Most users ever online was 13 on Thu Jun 21, 2012 12:17 pm

Registered Users: None
No users have a birthday today
No users are having a birthday in the upcoming 7 days
Legend :   [Administrator ]   [ Moderator ]

New postsNew postsNo new postsNo new posts  Forum is lockedForum is locked