သီတဂူေက်ာင္းသားဖိုရမ္သည္ ရပ္ေ၀းေျမျခား သီတဂူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဆံုဆည္းရာဖိုရမ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းေသာ ပံုမ်ားႏွင့္ စာမ်ားေရးသားျခင္း
မျပဳလုပ္ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။(ေမာ္နီတာ) 
HomeHome  GalleryGallery  FAQFAQ  PublicationsPublications  CalendarCalendar  SearchSearch  MemberlistMemberlist  UsergroupsUsergroups  RegisterRegister  Log inLog in  

Share
 

 သိမ္အေၾကာင္း

Go down 
AuthorMessage
adminPosts : 58
Join date : 2010-09-29
Age : 35
Location : Myanmar

သိမ္အေၾကာင္း Empty
PostSubject: သိမ္အေၾကာင္း   သိမ္အေၾကာင္း I_icon_minitimeFri Sep 12, 2014 5:08 am

သိမ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း
သိမ္ဟူသည္ ရွိသမ် ရဟန္းေတာ္မ်ား တစုတေ၀းတည္း အညီအညြတ္ ေပါင္းစု၍ ကံႀကီးကံငယ္ေဆာင္ရာ နယ္တစ္ခု အျဖစ္ သီးျခားသတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာပင္ျဖစ္သည္။
ကံႀကီးကံငယ္ ေခၚဆုိရပုံ
ရဟန္းေတာ္တုိ႕ျခည္းသာ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရေသာ ရဟန္းခံျခင္း၊ ဥပုသ္ျပဳျခင္း၊ ပဝါရဏာျပဳျခင္း၊ ကထိန္သကၤန္းေပးျခင္းစေသာ ကိစၥမ်ားကို သာသနာေတာ္ အသုံးအႏႈန္းအားျဖင့္ ကံႀကီးကံငယ္ဟု ေခၚ၏။ ကာယသာမဂၢီ ေပးျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း
တပါးႏွင့္တပါး ၂.ေတာင့္ထြာထက္ မေဝးေစဘဲ ထုိင္ေနစည္းေဝးျခင္းကိုပင္ ကာယသာမဂၢီ ေပးသည္ဟု ေခၚသည္။
၂ ေတာင့္ထြာ အတြင္း လူ သာမေဏ စသည္ ဝင္လာက ျပဳဆဲခံ ပ်က္မပ်က္၊ ကံျပဳေသာရဟန္းမ်ား မည္သည့္အာပတ္ သင့္ႏုိင္သနည္း။
၂ ေတာင့္ထြာ အရပ္အတြင္းသုိ႕ လူ သာမေဏ စသည္ ဝင္လာခဲ႕ရွိခဲ့ေသာ္ ျပဳဆဲကံ မပ်က္ေသာ္လည္း ကံျပဳေသာ ရဟန္းတုိ႕သည္ ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္ေလသည္။
ကံပ်က္ႏုိင္ပုံ
သိမ္အျပင္ တေနရာ၌ ရဟန္းတပါးပါး သို႕မဟုတ္ ႏွစ္ပါး သုံးပါးစသည္ ကာယသာမဂၢီကို မေပးသျဖင့္ ျပဳေသာကံကို သေဘာမတူရာေရာက္ေသာေၾကာင့္ ျပဳဆဲကံ ပ်က္ပါသည္။
ဝဂ္ေခၚပုံ
သိမ္အတြင္းမွာပင္ ကံျပဳသံဃာ၏ ၂ ေတာင့္ထြာ အရပ္မွ လႊတ္လ်က္ အျခားရဟန္းျဖစ္ေစ၊ရဟန္းမ်ားျဖစ္ေစ ရွိေနျခင္းကို ဝဂ္ျဖစ္သည္ဟု ေခၚေလသည္။
သိမ္သည္ သာသနာေတာ္အတြက္ မည္သုိ႕အေရးႀကီးသနည္း
သာသနာေတာ္ အရွည္တည္တံ့ႏုိင္ရန္ ရဟန္းေတာ္မ်ား အဆက္မျပတ္ရွိေနဖုိ႔ အေရးႀကီးသည္။ ရဟန္းအျဖစ္သုိ႕ ေဆာင္ရြက္ရန္မွာလည္း သိမ္တမ်ဳိးမ်ဳိးမရွိပဲ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ သိမ္သည္ သာသနာေတာ္ အရွည္တည္တံ့ေရးတြင္ ေရေသာက္ျမစ္ပမာ လြန္စြာ အေရးႀကီးေသာ အရာျဖစ္ေပသည္။
ဗဒၶသိမ္ ႏွင့္ အဗဒၶသိမ္ အထူး
ေလးပါးေလးပါးထက္မ်ားေသာ ရဟန္းတုိ႕ စုေပါင္း၍ ဥာတ္ကမၼဝါစာဖတ္၍ သမုတ္အပ္ေသာ သိမ္သည္ ဗဒၶသိမ္ ထုိ႕႔ကဲ့သုိ႕ မသမုတ္ရဘဲ အလုိလုိျဖစ္ေနေသာ သိမ္သည္ အဗဒၶသိမ္ မည္၏။
ထုိႏွစ္မ်ဳိးတုိ႕တြင္လည္း ဗဒၶသိမ္သည္ (၁) ခ႑သိမ္ (၂) သမာနသံဝါသကသိမ္ (၃) အဝိပၸဝါသသိမ္ဟု သုံးမ်ဳိးျပား၍ အဗဒၶသိမ္လည္း (၁) ဂါမသိမ္ (၂)ဥဒကုေကၡပသိမ္ (၃) သတၱဗၻႏၱရသိမ္ဟု သုံးမ်ဳိးပင္ ျပားျပန္သည္။
ဂါမသိမ္ ဂါမေခတ္
လူတုိ႕၏ ရြာသက္သက္ သာမက ထုိရြာပုိင္ဆုိင္ရာ ကုန္းေျမမ်ား အပါအဝင္ ရြာအရပ္ကုိပင္ ဤသိမ္ဆုိင္ရာ၌ ဂါမဟုလည္းေကာင္း ဂါမေခတ္ဟုတ္လည္းေကာင္း ဂါမသိမ္ဟုလည္းေကာင္း ေခၚေပသည္။
ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအုိင္တုိ႕ကို ဂါမသိမ္ဟု ေခၚႏုိင္ မေခၚႏုိင္
ဂါမသိမ္ အတြင္းရွ္ိ ျမစ္၊ေခ်ာင္း (ဇာတႆရ) အလိုလုိျဖစ္ေသာ အုိင္တုိ႕ကိုကား ဂါမသိမ္ ဟု မေခၚဆုိႏုိင္ေပ။ ဂါမသီမာဟူေသာပုဒ္၏ တုိက္ရုိက္ အနက္မွာ ရြာအပုိင္းအျခား ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤအရာ၌ ဆုိခဲ့ျပီး ရြာအပိုင္းအျခားသာမက နိဂုံးအပိုင္းအျခား၊ ၿမိဳ႕အပုိင္းအျခားတုိ႕ကိုလည္း ဂါမသိမ္ဟု ေခၚရေလသည္။
ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဗဒၶသိမ္တုိ႕ကိုသာ သမုတ္ၾကသနည္း
သံဃာေတာ္မ်ား ကံျပဳေသာအခါ က်ယ္သည္ျဖစ္ေစ က်ဥ္းသည္ျဖစ္ေစ သိမ္တစ္ခု အတြင္းသုိ႕ ရဟန္းေတာ္အားလုံး စုေဝးလာေရာက္ၾကသည္၊ မလာေရာက္ႏုိင္ပါက ကံျပဳျခင္းကို သေဘာတူေၾကာင္း ဆႏၵေပးရပါသည္၊ ဆႏၵမေပးပါက သိမ္အျပင္သုိ႕ ထြက္ေနရပါမည္၊ ဤသို႕ဆႏၵလည္း မေပး စည္းေဝးရာသို႕လည္းမလာ သိမ္အျပင္မွာ ထြက္မေနေသာ ရဟန္းတပါး ရွိေနခဲ့ေသာ္ အျခားသံဃာအားလုံး ျပဳေသာကံသည္ အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္သည္။
သမုတ္အပ္ေသာသိမ္ဟူသည္မွာ
သိမ္သစ္ သမုတ္ေျမအတြင္း သိမ္ေဟာင္းမွာ ေျမအားလုံးေသာ္လည္းေကာင္း။ အယုတ္ဆုံးအားျဖင့္ ရဟန္းေလးပါး ကံျပဳေလာက္ရုံ အရပ္ေသာ္လည္းေကာင္း ပါရွိေနခဲ့ၿပီး သိမ္သစ္သမုတ္လွ်င္ ထုိသိမ္ကိုလႊမ္းမုိး၍ သမုတ္အပ္ေသာ သိမ္ဟုေခၚသည္။
စပ္၍သမုတ္အပ္ေသာသိမ္ဟူသည္မွာ
ရဟန္းေလးပါးေနေလာက္ရုံ အရပ္မွေအာက္ တဆံျခည္မွ်ပင္ျဖစ္ေစကာမူ လႊမ္းမုိး၍ သိမ္သစ္သမုတ္လွ်င္ ထုိကိုစပ္၍ သမုတ္အပ္ေသာ သိမ္ဟုေခၚသည္။
သိမ္ကိုအထပ္ထပ္ႏုတ္ရန္လုိအပ္ပါသလား
သိမ္ေဟာင္းသည္ မည္သည့္ေနရာမွာ ရွိသည္ဟု သိရသည္မဟုတ္။မွန္းဆ၍သာ ႏုတ္ရေလေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ႕႔ကမၼဝါစာဖတ္၍ ႏုတ္ခဲ့ေသာေနရာတုိ႕တြင္ တေနရာရာ၌ သိမ္ေဟာင္းကို က်က်နနမိ၍ ယင္းသိမ္ေဟာင္းကၽြတ္လြတ္သြားၿပီဟု စိတ္ခ်လက္ခ်မွတ္ယူႏုိင္ရန္ အလုိ႕ငွာ ေနရာအႏွံ႕အျပား အထပ္ထပ္ႏုတ္ရျခင္းျဖစ္ေလသည္။ထုိသုိ႕ ေစ့စပ္ေအာင္ႏုတ္လုိက္ေသာအခါ သိမ္သစ္ေျမေနရာ၏ မည္သည့္ေနရာမွာပင္ သိမ္ေဟာင္းရွိခဲ့ရွိခဲ့ ထုိသိမ္ေဟာင္းမွာ ဧကန္ကၽြတ္လြတ္သြားၿပီဟု စိတ္ခ်လက္ခ် သံသယ ကင္းရွင္းစြာ မွတ္ယူႏုိင္ေလေတာ့သည္။
Back to top Go down
 
သိမ္အေၾကာင္း
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
 :: Ph.D(Thesis) :: M.A :: B.A :: 2nd semester-
Jump to: