သီတဂူေက်ာင္းသားဖိုရမ္သည္ ရပ္ေ၀းေျမျခား သီတဂူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဆံုဆည္းရာဖိုရမ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းေသာ ပံုမ်ားႏွင့္ စာမ်ားေရးသားျခင္း
မျပဳလုပ္ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။(ေမာ္နီတာ) 
HomeHome  GalleryGallery  FAQFAQ  PublicationsPublications  CalendarCalendar  SearchSearch  MemberlistMemberlist  UsergroupsUsergroups  RegisterRegister  Log inLog in  

Share
 

 သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသုိလ္ M.A ႏွင့္ Ph.D

Go down 
AuthorMessage
adminPosts : 58
Join date : 2010-09-29
Age : 35
Location : Myanmar

သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသုိလ္ M.A ႏွင့္ Ph.D Empty
PostSubject: သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသုိလ္ M.A ႏွင့္ Ph.D   သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသုိလ္ M.A ႏွင့္ Ph.D I_icon_minitimeFri Sep 12, 2014 5:12 am

မာတိကာ
၁။ ရည္ရြယ္ခ်က္
၂။ ေခါင္းစဥ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း
၃။ က်မ္းစာေရးရာ၌ အသံုးျပဳရမည့္ဘာသာစကား
၄။ Ph.D. ၀င္ခြင့္ရရန္ အနည္းဆံုးလိုအပ္ေသာ ပညာအရည္အခ်င္း
၅။ ၀င္ခြင့္ရယူျခင္း
၆။ Supervisor ေရြးခ်ယ္ျခင္း
၇။ Ph.D. က်မ္းစာတင္သြင္းျခင္း
၈။ လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္း
၉။ Ph.D. ဘြဲ႕ရယူျခင္း
၁၀။ ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းျခင္း

၁။ ရည္ရြယ္ခ်က္
Sitagu International Buddhist Academy သည္ ဗုဒၶတရားေတာ္ကို ေထရ၀ါဒနည္းက်က်ျဖန္႔ခ်ိရန္ ရည္ရြယ္သည္အားေလ်ာ္စြာ Ph.D. Program ကိုလည္း ထိုရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။

၂။ ေခါင္းစဥ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း
ဆ႒သဂၤါယနာမူ ပါဠိေတာ္ အ႒ကထာ ဋီကာကို အေျခခံ၍ Philosophical, Historical, Psychological, Cultural, Social, Archaeological ႏွင့္ Linguistic အစရွိေသာ ႐ႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခု ျဖစ္ျခင္း။
(သို႔မဟုတ္)
ေထရ၀ါဒႏွင့္ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာကို အထက္ေဖာ္ျပ ပါ႐ႈေထာင့္မ်ားမွ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခုျဖစ္ျခင္း။
(သို႔မဟုတ္)
ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာႏွင့္ Hindu, Christian, Islam, Jainism စေသာဘာသာႀကီးတို႔ကို အထက္ပါ႐ႈေထာင့္မ်ားမွ ႏႈိင္း ယွဥ္ေလ့လာေသာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခုျဖစ္ျခင္း။

၃။ က်မ္းစာေရးရာ၌ အသံုးျပဳရမည့္ဘာသာစကား
က်မ္းစာေရးရာ၌ အသံုးျပဳရမည့္ဘာသာစကားမွာ English (သို႔မဟုတ္) ပါဠိဘာသာျဖစ္သည္။

၄။ Ph.D. ၀င္ခြင့္ရရန္ အနည္းဆံုးလုိအပ္ေသာ ပညာအရည္အခ်င္း
(က) S.I.B.A. မွ M.A. ဘြဲ႕ရရွိျခင္း၊
(သို႔မဟုတ္)
(ခ) ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ English Media ျဖင့္ သင္ၾကားေသာ တက္ၠသိုလ္ႀကီးတစ္ခုခုမွ M.A. ဘြဲ႔ကိုရရွိၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပတကၠသိုလ္ တစ္ခုခု၌ Philosophical, Historical, Psychological, Cultural, Social, Archaeological ႏွင့္ Linguistic အစရွိ ေသာဘာသာရပ္ တစ္ခုခုကို သုေတသနလုပ္ျခင္း (သို႔) သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းအေတြ႔အႀကံဳ အနည္းဆံုးႏွစ္ ႏွစ္ရွိၿပီးေနာက္ Sitagu International Buddhist Academy က က်င္းပေပးေသာ English အရည္ အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ (ေရးေျဖႏွင့္လူေတြ႔)ကို ေအာင္ျမင္ျခင္း။

၅။ ၀င္ခြင့္ရယူျခင္း
အထက္ပါအရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာ Candidate မ်ားသည္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္္ဆင့္ ၿပီးျပည့္စံုေစ၍ ၀င္ခြင့္ရယူရမည္ျဖစ္သည္။

(က) မိမိကို Supervise လုပ္မည့္ ွSupervisor ၏သေဘာတူညီမႈကို ရယူျခင္း၊
(ခ) Supervisor ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေခါင္းစဥ္ေရြးခ်ယ္ကာ တကၠသိုလ္သို႔တင္ျပ၍ သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္း၊
(ဂ) မိမိေရးသားမည့္က်မ္းစာမိတ္ဆက္စာတမ္းကို စာမ်က္ႏွာ(၅)မ်က္ႏွာထက္မနည္းေစပဲ ေရးသားတင္ျပ၍ တကၠသိုလ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း၊

၆။ Supervisor ေရြးခ်ယ္ျခင္း
Ph.D. Candidate တစ္ဦးကို Supervise လုပ္မည့္ Supervisor တစ္ဦးသည္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္။

(က) တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဗုဒၶစာေပႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေသာလည္းေကာင္း၊ Philosophical, Historical, Psychological, Cultural, Social, Archaeological ႏွင့္ Linguistic အစရွိေသာ ဘာသာ ရပ္တစ္ခုခုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခု ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း Ph.D. ဘြဲ႕ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ရမည္၊
(ခ) ေထရ၀ါဒရဟန္းေတာ္ျဖစ္ရမည္၊
(ဂ) အနည္းဆံုး ဓမၼာစရိယေအာင္ၿပီးသူျဖစ္္ရမည္၊
(ဃ) S.I.B.A. ၌ လက္ရွိပါေမာကၡရာထူးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ (သို႔မဟုတ္) ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ (ပါေမာကၡရာထူး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္အတြင္း အေ၀းသို႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ S.I.B.A. က တာ၀န္ေပးေစလႊတ္ျခင္းခံရသူ) ျဖစ္ရမည္၊
(င) S.I.B.A က Supervisor လုပ္ႏိုင္ခြင့္တာ၀န္ကုိ တရား၀င္ေပးအပ္ထားသူ ျဖစ္ရမည္။

၇။ Ph.D. က်မ္းစာတင္သြင္းျခင္း
တင္သြင္းသည့္က်မ္းစာသည္ S.I.B.A. က သတ္မွတ္ေပးထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ညီရမည္။ (စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ေဖာ္ျပရန္) ၀င္ခြင့္ရရွိသည့္ေန႔မွစ၍ ၃-ႏွစ္ထက္မေစာ ၅-ႏွစ္ထက္ ေနာက္မက်ေစပဲ တင္သြင္းႏိုင္ရမည္။ (၅-ႏွစ္ျပည့္သည္အထိ က်မ္းစာကို မတင္သြင္းႏိုင္ပါက ေနာက္ထပ္အသစ္ထပ္မံ၍ ၀င္ခြင့္ ရယူရမည္ျဖစ္သည္။) ေရးသားၿပီးေသာက်မ္းစာကိုု ၅ မူကူး၍ S.I.B.A. ႏွင့္ အျခားတကၠသိုလ္တစ္ခုခု၌ လက္ရွိပါေမာကၡတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ (သို႔) ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ Ph.D. ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိၿပီးေသာ S.I.B.A. က သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားအနက္ တကၠသိုလ္ က ရည္ၫႊန္းသည့္ပုဂၢိဳလ္ ၂- ဦးသို႔ တင္ျပၿပီး ေထာက္ခံခ်က္ရ ယူရမည္။ ေရးသားၿပီးေသာက်မ္းစာ ၅ မူအနက္ ၃ မူကို Ph.D. Candidate ကိုယ္တိုင္တစ္မူ သိမ္းထားၿပီး Supervisor အတြက္ တစ္မူ တက္ၠသိုလ္စာၾကည့္တိုက္သို႔ တစ္မူေပးအပ္ရမည္။

၈။ လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္း
တကၠသိုလ္က သတ္မွတ္ေပးေသာရက္၌ တကၠသိုလ္က ဖိတ္ၾကားထားေသာ ပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ လူေတြ႔စစ္ေဆး ျခင္းခံရမည္။

၉။ Ph.D. ဘြဲ႕ရရွိျခင္း
Supervisor ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တကၠသိုလ္သို႔တင္ျပလာေသာ က်မ္းစာကို Internal and External Examiners မ်ားလက္ခံ၍ အဆင့္အတန္းမီေၾကာင္း ေထာက္ခံလက္မွတ္ေရးထုိးပါက လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းကို ခံယူၿပီး လူေတြ႔စစ္ေဆးေသာ ပါေမာကၡအားလံုးက စာတမ္းတင္သြင္းသူသည္ တင္သြင္းေသာ စာတမ္းျဖင့္ Ph.D. ဘြဲ႕ကို ပိုင္ဆိုင္သင့္ေၾကာင္း တညီတၫြတ္တည္း ေထာက္ခံခ်က္ကိုရရွိပါက က်မ္းစာတင္သြင္းသူသည္ ထိုက်မ္းစာျဖင့္ Ph.D. ဘြဲ႕ကို ပိုင္ဆိုင္သင့္ေၾကာင္း တက္ၠသိုလ္က အသိအမွတ္ျပဳမည္။

၁၀။ ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းျခင္း
လူေတြ႕အဆင့္အထိေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ က်မ္းစာတင္သြင္းသူကို ယာယီေအာင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးထားၿပီး တကၠသိုလ္က ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္တြင္ ဘြဲ႕လက္မွတ္ေပးအပ္ မည္ျဖစ္သည္။ ဘြဲ႕လက္မွတ္ကို ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေ၀းေရာက္ စာတိုက္မွတဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ထုတ္ယူႏုိင္ပါသည္
Back to top Go down
 
သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသုိလ္ M.A ႏွင့္ Ph.D
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
 :: Ph.D(Thesis) :: M.A-
Jump to: