သီတဂူေက်ာင္းသားဖိုရမ္သည္ ရပ္ေ၀းေျမျခား သီတဂူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဆံုဆည္းရာဖိုရမ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းေသာ ပံုမ်ားႏွင့္ စာမ်ားေရးသားျခင္း
မျပဳလုပ္ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။(ေမာ္နီတာ) 
HomeHome  GalleryGallery  FAQFAQ  PublicationsPublications  CalendarCalendar  SearchSearch  MemberlistMemberlist  UsergroupsUsergroups  RegisterRegister  Log inLog in  

Share
 

 သီတဂူစာၾကည့္တိုက္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားရွိမည့္စနစ္

Go down 
AuthorMessage
adminPosts : 58
Join date : 2010-09-29
Age : 35
Location : Myanmar

သီတဂူစာၾကည့္တိုက္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားရွိမည့္စနစ္ Empty
PostSubject: သီတဂူစာၾကည့္တိုက္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားရွိမည့္စနစ္   သီတဂူစာၾကည့္တိုက္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားရွိမည့္စနစ္ I_icon_minitimeWed Nov 12, 2014 3:40 pm

တကၠသုုိလ္စာၾကည့္တုုိက္အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး လုုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဖြဲစည္းျခင္း

သီတဂူစာၾကည့္တုုိက္ (ရန္ကုုန္)ကုုိ ၂၀၀၇-ခုုႏွစ္တြင္ အဓိပတိဆရာေတာ္ႀကီး၏ ကုုိယ္ပုုိင္စုုေဆာင္းထားသည့္ စာအုုပ္မ်ားျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ယခုုအခါ စာအုုပ္မ်ား တုုိးတက္မ်ားျပားလာၿပီျဖစ္ရာ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ား အလြယ္တကူ ငွားရမ္းဖတ္ရွဳႏုုိင္ဖုုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုုိအပ္လာၿပီ ျဖစ္သည္။

သုုိ႔ျဖစ္ပါ၍ အဓိပတိဆရာေတာ္ႀကီး၏ လမ္းညြန္မွဳႏွင့္အညီ ေအာက္ပါအတုုိင္း လုုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းပါသည္။

စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ
၁။ အရွင္ပေညာဘာသ
၂။ အရွင္ဓမၼိက
၃။ အရွင္သုုတာစာရ
၄။ အရွင္ေကာဝိဒ
၅။ အရွင္ဥကၠံသ
၆။ အရွင္နႏၵာစာရ
၇။ အရွင္ဝိသုုတ
၈။ အရွင္နႏၵမာလာ
၉။ အရွင္တိကၡသာရ

လုုပ္ငန္းတာဝန္-
ဤေကာ္မတီသည္ စာၾကည့္တုုိက္လုုပ္ငန္းတစ္ခုုလုုံး၏ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ားအားလုုံးကုုိ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ စာၾကည့္တုုိက္ဝန္ေဆာင္မွဳ လုုပ္ငန္းမ်ား၊ အသုုံးျပဳသူမ်ား၏ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စာအုုပ္စာတမ္းျဖည့္တင္းမွဳ လုုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲရမည္။ စာၾကည့္တုုိက္၏ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မွဳဆုုိင္ရာ အစည္းအေဝးကုုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ က်င္းပရမည္။

ဘ႑ာေရးေကာ္မတီ-
၁။ အရွင္ဓမၼိက
၂။ အရွင္တိကၡသာရ
၃။ သီတဂူဦးေက်ာ္ရွိန္

လုုပ္ငန္းတာဝန္-
စာၾကည့္တုုိက္၏ ဝင္ေငြ/ထြက္ေငြမ်ားကုုိ ႀကီးၾကပ္ရမည္။ လစဥ္ ဘ႑ာေရးဆုုိင္ရာ အစီရင္ခံစာကုုိ အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပရမည္။

စာအုုပ္စာေစာင္စုုေဆာင္းေရးေကာ္မတီ-
၁။ အရွင္ပေညာဘာသ
၂။ အရွင္ေကာဝိဒ
၃။ အရွင္သုုတာစာရ
၃။ အရွင္နႏၵာစာရ

လုုပ္ငန္းတာဝန္-
ျပည္တြင္း ျပည္ပထုုတ္စာအုုပ္စာတမ္းမ်ား၊ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ားကုုိ လက္လွမ္းမွီသေလာက္ ရွာေဖြေပးရန္ ျဖစ္သည္။

နည္းပညာေကာ္မတီ-
၁။ အရွင္ဥကၠံသ
၂။ ေက်ာ္ဆန္းဝင္း
၃။ ကုုိညီညီေအာင္ (ေဆာ့ဖ္ဝဲပညာရွင္)
၃။ လုုပ္အားေပး ေက်ာင္းသားမ်ား

လုုပ္ငန္းတာဝန္-
စာၾကည့္တုုိက္ပုုိင္ စာအုုပ္စာတမ္းမ်ားကုုိ စနစ္တက် ကြန္ျပဴတာျဖင့္ ရွာေဖြ/ငွားရမ္းႏုုိင္ရန္ ကတ္တေလာက္တင္ျခင္း လုုပ္ငန္းမ်ား၊ ပ်က္စီးသြားသည့္ စာအုုပ္မ်ားကုုိ ျပင္ဆင္သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။

စာဖတ္ခန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ-
၁။ အရွင္ေကာဝိဒ
၂။ အရွင္နႏၵမာလာ
၃။ အရွင္နႏၵာစာရ
၄။ အရွင္ဝိသုုတ
၅။ လုုပ္အားေပး ေက်ာင္းသားမ်ား

လုုပ္ငန္းတာဝန္-
စာဖတ္ခန္းကုုိ စီမံခန္႔ခြဲရမည္။ သတ္မွတ္သည့္ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ စာဖတ္ခန္းကုုိ ဖြင့္ျခင္း၊ စာငွားသူမ်ားကုုိ စာအုုပ္ငွားေပးျခင္း၊ ျပန္လည္လက္ခံျခင္း၊ စိစစ္ျခင္း၊ စာဖတ္ခန္းအတြင္းရွိ ပစၥည္းမ်ားကုုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား-
၁။ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ စာငွားစာဖတ္ျပဳလုုပ္ႏုုိင္သည့္ သီးသန္႔စာဖတ္ခန္းကုုိ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ အလယ္ထပ္ရွိ စာသင္ခန္းကုုိ အသုုံးျပဳရန္ သေဘာတူၾကသည္။

၂။ စာဖတ္ခန္းအတြင္းမွာ စာအုုပ္စင္မ်ား၊ ဂ်ာနယ္စင္မ်ား၊ စာဖတ္ရန္ စားပြဲမ်ား၊ ကုုလားထုုိင္မ်ား ထားရွိမည္။

၃။ စာၾကည့္တုုိက္ အသုုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ အင္တာနက္ေပၚရွိ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ သုုေတသနဆုုိင္ရာ စာအုုပ္စာတမ္းမ်ား အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏုုိင္ရန္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ျပဴတာမ်ားႏွင့္ ပရင္တာမိတၱဴကူးစက္ (၁)လုုံး၊ စာၾကည့္တုုိက္ပုုိင္စာအုုပ္မ်ားကုုိ ကြန္ျပဴတာျဖင့္ ရွာေဖြႏုုိင္ရန္ႏွင့္ စာအုုပ္ငွားရမ္းျခင္းလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကြန္ျပဴတာမ်ား ထားရွိပါမည္။

၄။ ပရင့္ထုုတ္ျခင္းႏွင့္ မိတၱဴကူးျခင္းကုုိ စာရြက္ေရတုုိ႔ျဖင့္ ကန္႔သတ္ အသုုံးျပဳခြင့္ေပးမည္။

၅။။ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ေန႔စဥ္/အပတ္စဥ္/လစဥ္ထုုတ္ သတင္းစာ၊ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းမ်ား၊
ျပည္တြင္းထုုတ္ ျမန္မာစာအုုပ္မ်ား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာတုုိးတက္ေရးဆုုိ္င္ရာ ဖတ္စာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသုုံးစာအုုပ္မ်ား ထားရွိေပးမည္။


စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ ကိစၥမ်ား ေမးျမန္းစံုစမ္းလိုပါက သက္ဆုိင္ရာ စာၾကည့္တုိက္ရံုး တာ၀န္ခံ Admin Member ထံသို႔ျဖစ္ေစ၊ ယာယီေက်ာင္းသားဖိုရမ္ျဖစ္ေသာ sotujana.nstars.org၏ Chat Room မွျဖစ္ေစ ေမးျမန္းစံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။သီတဂူစာၾကည့္တိုက္အဖြဲ႕
သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္-ရန္ကုန္
sitagulibrary1@gmail.com
Sitaguforum.nstars.org
Back to top Go down
 
သီတဂူစာၾကည့္တိုက္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားရွိမည့္စနစ္
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
 :: သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္-
Jump to: